183

Steinsort på bildet

Hallandia

Størrelse på bildet

60 x 80 cm

Ornament

Bronsekors

Skrift

Bronse Mundial

Forside

Flammebehandlet

Kanter

Flammebehandlet

Bakside

Flammebehandlet

Denne modellen kan også leveres i Barents Red