179

Steinsort på bildet

Lys granitt

Størrelse på bildet

60 x 70 cm

Ornament

Nedsenket med sort lakk

Skrift

Nedsenket med sort lakk

Forside

Flammebehandlet

Kanter

Flammebehandlet

Bakside

Flammebehandlet