169

Steinsort på bildet

Hallandia

Størrelse på bildet

65 x 85 cm

Ornament

Bronsekors med aks i sandblåst felt

Skrift

Nedsenket med gull

Forside

Polert

Kanter

Rått tilsatt

Bakside

Polert