157

Steinsort på bildet

Sort granitt

Størrelse på bildet

60 x 80 cm

Ornament

Nedsenket med gull

Skrift

Nedsenket med gull

Forside

Polert

Kanter

Sandblåst

Bakside

Sandblåst