148 a og b

Steinsort på bildet

A: Sort granitt / B: Lys granitt

Størrelse på bildet

60 x 80 cm

Ornament

A: Nedsenket med hvit lakk / B: Bronsekors med rose

Skrift

A: Nedsenket med gull / B: Bronse Corsivo

Forside

Polert med fas

Kanter

Sandblåst

Bakside

Sandblåst