121

Steinsort på bildet

Hallandia

Størrelse på bildet

60 x 50 cm

Ornament

Barnetegning med hvit lakk

Skrift

Nedsenket med hvit lakk

Forside

Polert

Kanter

Rått tilsatt

Bakside

Sandblåst