79

Steinsort på bildet

Hallandia

Størrelse på bildet

60 x 80 cm

Ornament

Nedsenket med hvit lakk

Skrift

Nedsenket med hvit lakk

Forside

Polert

Kanter

Sandblåst

Bakside

Sandblåst

Blomsterplate

Blomsterramme

Lykt på kloss: Strassacker 40314